Teige Rederi kontraherer nybygg i Tyrkia

Teige Rederi har inngått avtale med Cemre i Tyrkia om bygging av ny kombinert ringnotsnurper / tråler. Fartøyet blir 86 m langt og 18 m bredt, og et av Norges største og mest moderne fiskefartøy der miljøhensyn og innovasjon står i førersetet. Skipsbyggings-kontrakten ble signert av partene fredag 7. september 2019. Samtidig bekrefter herøyrederiet salg av ringnotbåten MS Leikvin til H Østervold AS i Austevoll.

Det nye fiskefartøyet er designet og utviklet av Salt Ship Design, og vil få navnet Sunny Lady. Navnet er historisk og arvet fra et tidligere LNG fartøy som rederifamilien tidligere har hatt eierskap til. Med et fremtidsrettet fiskefartøydesign og miljøtenkning til grunn bygger nå Sigurd Teige et skip som møter fremtidens krav til utslipp og klima:

- Sunny Lady vil bli bygget med fokus på effektivitet og miljøtenkning. Det nye fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, blant annet med en 350 kubikkmeter LNG tank i kombinasjon med diesel og en stor batteripakke. Dette vil spare miljøet for et utslipp av klimaskadelig NOx, tilsvarende 50 000 personbiler. Vi ønsker å drive bærekraftig høsting av fisk, og for oss er det viktig å redusere klimaavtrykket i tiden fremover, sier fiskebåtreder Sigurd Teige. Med fokus på effektivitet og miljøtenkning vil det nye fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, sier Teige.

Fakta om Teige Rederi Teige Rederi omfatter i dag rederiene Teigebris AS og Teige Rederi AS som er eiere av fiskefartøyene M/S Sjøbris og M/S Leikvin. Fartøyene er kombinerte trålere og ringnotfartøy med kvoter på pelagiske fiskeri.

Fakta om Salt Ship Design Salt Ship Design er et skipsdesignselskap med hovedkontor på Stord som utvikler og leverer komplette designløsninger for offshore- og spesialskip. Sunny Lady vil bli fiskefartøy nr. 11 med Salt-design.

Kontaktperson Teige Rederi: Sigurd Teige / st@kaston.no / Tlf: 913 69 300 /www.teigerederi.no Kontaktperson Salt Ship Design: Egil Sandvik / egil.sandvik@saltship.com / Tlf: 908 55 726 / www.saltship.com
Kaston AS - Eggesbøvegen 22 - Westinghuset - 6092 Fosnavåg - Tlf: 70 08 12 50 - Epost: post@kaston.no