Kaston AS - Eggesbøvegen 22 - Westinghuset - 6092 Fosnavåg - Tlf: 70 08 12 50 - Epost: post@kaston.no

Vi søker teknisk prosjektleder
til nybygg Sunny Lady

Teige Rederi har kontrahert nytt fiskefartøy hos Cemre Shipyard i Tyrkia for levering i fjerde kvartal 2021. Dette er en kombinert ringnotsnurper / tråler som vil bli et av Norges største, mest moderne og klimavennlig fiskefartøy med kombinert diesel-, LNG- og batterifremdrift.

Vi søker etter en person med erfaring fra prosjektledelse, byggeoppfølging eller drift av skip og fortrinnsvis fiskefartøy. Hos oss vil du lede og jobbe i et tverrfaglig team som har tett oppfølging av fartøyet hele byggeperioden frem til ferdigstillelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prosjektgjennomføring i henhold til kontrakt, budsjett, spesifikasjon og tidsrammer

 • Være bindeledd og etablere gode relasjoner mellom rederi, verft, designselskap, klasseselskap og leverandører

 • Rapportere fremdrift, status og prognoser til prosjekteier og øvrig ledelse

 • Foreta tekniske og kommersielle avklaringer i prosjektet

 • Oppfølging av on-site inspektører

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant teknisk bakgrunn og utdannelse

 • Erfaring fra ledelse av tverrfaglige tekniske prosjekter, fortrinnsvis utstyrsleveranser til fiskeri eller verftsindustri.

 • Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse

 • Kommersiell legning/ kremmerånd

 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Høy grad av nøyaktighet og struktur i arbeidet

 • Erfaring med bruk av verktøy for prosjektledelse

 • Du må også være fleksibel i forhold til å bidra til å løse ulike oppgaver i en liten organisasjon
   

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og betingelser i et godt miljø. Arbeidssted Westinghuset i Herøy, men mye reisevirksomhet må påregnes.

Vi vil håndtere søkere fortløpende, og søknad med CV sendes til st@kaston.no

For spørsmål om stillingen, kontakt Sigurd Teige, 913 69 300 / st@kaston.no